Algemene abonnement voorwaarden

 • Breng het abonnement bij elk parkbezoek mee. Bij de entree dien je jouw abonnement persoonlijk te overhandigen aan de medewerker. Deze controleert of je pas geldig is. Bovendien wordt aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of je daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Ondanks het feit dat de gegevens van jou als abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als je het abonnement niet kan tonen.
 • Als bij visuele controle blijkt dat je op de foto, niet duidelijk herkenbaar bent, heeft Attractiepark Toverland de bevoegdheid je te vragen een nieuwe foto te laten maken bij de Gastenservice. De mening van Attractiepark Toverland is hierbij bindend.
 • Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om abonnementen gedurende de looptijd om te zetten in een andere abonnementsvorm.
 • Per persoon kan slechts één abonnement aangeschaft worden.
 • Als abonnementhouder van Attractiepark Toverland profiteer je van magische voordelen. Deze vind je op www.toverland.com/abonnementen.
 • Attractiepark Toverland stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de kaart.
 • Bij verlies of diefstal van je abonnement dien je hiervan direct melding te maken via telefoonnummer +31 (0)77 467 7050 of via gastenservice@toverland.nl o.v.v. voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt je abonnement direct geblokkeerd. Bij de Gastenservice van Attractiepark Toverland kun je een duplicaatabonnement aanvragen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De administratiekosten voor een duplicaatabonnement bedragen € 7,50 per abonnement.
 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement en/of wangedrag in het park, wordt het abonnement door Attractiepark Toverland in beslag genomen of geblokkeerd. Bij inbeslagname of blokkering van het abonnement wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.
 • Attractiepark Toverland neemt geen reeds verkochte abonnementen retour
 • Een ieder voor wie of door wie een abonnement wordt aangeschaft bij de Gastenservice, dient zich te legitimeren. Indien de abonnementhouder onder de 16 jaar is, dient een ouder of voogd akkoord te geven en aanwezig te zijn bij het moment van aanschaf bij de Gastenservice.
 • Bij het betreden van het park is het Parkreglement van toepassing. Het Parkreglement ligt ter inzage bij de Gastenservice en is te lezen op www.toverland.com/voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden abonnementen met gereduceerd tarief

- Kinderabonnement

 • Een kinderabonnement is uitsluitend bedoeld voor kinderen tussen de 90-140 cm.
 • Indien het kind gedurende de looptijd van het abonnement groter wordt dan 140 cm, dan dient per lopende maand € 2,50 bijbetaald te worden.

- 60+ abonnement 

 • Een 60+ abonnement is uitsluitend bedoeld voor iedereen, die op moment van aanschaf, 60 jaar of ouder is.
 • Het is niet mogelijk om, gedurende de looptijd van het abonnement, een jaarabonnement om te zetten naar een 60+ abonnement.

- Parkeerabonnement

 • Het parkeerabonnement geeft de persoon met een geldig rijbewijs de mogelijkheid om 1x per dag met één auto het parkeerterrein te verlaten, uitsluitend in combinatie met een parkbezoek.
 • Het parkeerabonnement kan alleen gebruikt worden door één van de gezinsleden.
 • Een parkeerabonnement geeft bij grote drukte geen voorrang of garantie op een parkeerplaats. Indien er geen parkeerplaats (meer) beschikbaar is, heeft u geen recht op compensatie en/of restitutie van het abonnementsgeld.
 • Het is niet toegestaan het parkeerabonnement uit te lenen aan derden of anders te gebruiken dan volgens hierboven genoemde voorwaarden.
 • U dient de aanwijzingen van de dienstdoende parkeerwachters op te volgen.
 • Parkeren met een parkeerabonnement is enkel toegestaan tijdens de reguliere openingstijden van het attractiepark.
 • Wanneer u een parkeerabonnement heeft aangeschaft, is deze verwerkt in uw abonnementspas. Bij het verlaten van het parkeerterrein kunt u gebruik maken van alle uitgangsslagbomen. Wanneer u de abonnementspas voor de slagboom houdt, gaat de slagboom omhoog.
 • Het parkeerabonnement is alleen geldig in combinatie met een parkbezoek. Het oprijden van het parkeerterrein is niet meer toegestaan vanaf één uur voor sluitingstijd van het attractiepark.
 • Voor het wegbrengen en ophalen van bezoekers verwijzen wij u naar de Kiss & Ride-zone, waar u 15 minuten gratis mag parkeren.
 • Het parkeerabonnement is alleen te gebruiken in combinatie met een geldig Toverland abonnement.

Betaalwijze

 • Bij aanschaf van een abonnement betaalt u éénmalig het gehele bedrag voor de gehele looptijd van het abonnement. Het is niet mogelijk om dit in termijnen te betalen.
 • Wanneer u op voorhand al een entreeticket heeft gekocht, dan verrekenen we dit op de aanschafkosten van het abonnement, mits dit entreeticket op dezelfde dag is gebruikt/gekocht  als de datum waarop u het abonnement aanschaft.

Geldigheid & toegang

 • Een abonnement is 1 jaar geldig vanaf de aanschafdatum.
 • Het abonnement stopt automatisch na 1 jaar. 2 maanden voor het aflopen van je abonnement ontvang je van Attractiepark Toverland een verlengingsaanbieding.
 • De abonnementspas geeft recht op éénmalig regulier dag bezoek aan Toverland t/m de uiterste geldigheidsdatum van het abonnement.
 • Het abonnement is enkel geldig tijdens de reguliere openingstijden van het Attractiepark. Deze tijden zijn te vinden in de openingstijdenkalender.
 • Het abonnement biedt geen garantie tot binnenkomst, bij grote drukte is Attractiepark Toverland gerechtigd de toegang te ontzeggen. In dit geval geeft Attractiepark  Toverland geen compensatie en/of restitutie van abonnementsgelden.
 • Het abonnement is niet geldig in combinatie met overige acties c.q. aanbiedingen.
 • Gedurende het winterseizoen zal Toverland op geselecteerde dagen volledig geopend zijn. Deze openingsdagen zijn te vinden in de openingstijdenkalender.
 • Het is altijd mogelijk dat attracties i.v.m. onderhoud gesloten zijn, kijk hiervoor in de openingstijdenkalender.
 • Data waarop het park gesloten/afgehuurd is (en dus niet toegankelijk voor abonnees) staan aangeduid op www.toverland.com.
 • Attractiepark Toverland neemt geen reeds verkochte abonnementen retour.
 • Attractiepark Toverland behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in de openingstijden (delen) van het park, restaurants en merchandise punten.
 • Bij het betreden van het park is het parkreglement van toepassing. Deze is te lezen op www.toverland.com/parkreglement.

Prijs / wijzigingen

 • Attractiepark Toverland kan de prijs van je abonnement aanpassen. Deze wijziging wordt pas doorgevoerd wanneer de looptijd van je abonnement is verstreken.
 • Abonnementsvoorwaarden kunnen per periodiek worden gewijzigd.

Privacy statement
De door jou verstrekte gegevens zullen door Attractiepark Toverland conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Kijk voor meer informatie op www.toverland.com/privacy-statement.

Nieuwsbrief
Door het invullen van je e-mailadres ga je ermee akkoord dat Attractiepark Toverland jou een nieuwsbrief mag sturen.

Meer weten?
Voor meer informatie over Toverland Abonnementen kun je bellen met +31 (0) 77 467 7050, e-mailen naar gastenservice@toverland.nl of kan je de Gastenservice bij de entree bezoeken. De Gastenservice is geopend tijdens de openingstijden van Attractiepark Toverland.

Voorwaarden 5% korting voor abonnementhouders
Horeca

 • Als abonnementhouder ontvang je 5% korting bij (vaste) horecaverkooppunten in Toverland.
 • De korting geldt niet bij mobiele verkooppunten (zoals ijsco/frisdrankwagens), tijdelijke verkooppunten (zoals de verkooppunten tijdens Summer Feelings/Halloween) en bij plaatsen waar je abonnement niet gescand kan worden.
 • De korting geldt niet op alcoholische dranken.
 • De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen/acties (zoals groepsarrangementen of afgeprijsde artikelen).

Merchandise

 • Als abonnementhouder ontvang je 5% korting bij vaste shops.
 • De korting geldt niet bij mobiele verkooppunten, tijdelijke verkooppunten en bij plaatsen waar je abonnement niet gescand kan worden.
 • De korting geldt niet op alcoholische dranken.
 • De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen/acties (zoals groepsarrangementen of afgeprijsde artikelen).
Deel deze pagina