Privacystatement

Toverland B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@toverland.nl.

Artikel 1: Wie zijn wij?
Toverland B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te (5975 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14067923. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken als bezoeker van het park jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt daarbij denken aan de leeftijd van de bezoekers, eventuele handtekening en overige (persoons)gegevens die jij zelf invult tijdens het maken van een reservering. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden bezoeker te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. Na deze periode worden jouw gegevens geanonimiseerd. Daarnaast worden deze gegevens maximaal 5 dagen bewaard door het CDP, tenzij jij de afgelopen 2 jaar abonnementhouder bent geweest, op de nieuwsbrief staat ingeschreven of een (contact)formulier op de website hebt ingevuld in de afgelopen 2 weken.

In geval van een groepsaanvraag, waaronder een schoolreisje, verwerken wij daarnaast de naam van jouw organisatie, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, leeftijd en lengte van de personen uit de groep en contactgegevens van de contactpersoon.

Van jou als abonnementhouder verwerken wij jouw naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Optioneel kun jij ook jouw adres achterlaten. Daarnaast worden jouw in-park aankopen, waaronder food & beverage, in het CDP systeem bewaard indien je jouw abonnementspas laat scannen bij de kassa. Deze informatie verwijderen wij uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van jouw abonnement. Bij aanvragen voor cadeau-abonnementen verwerken wij aanvullend de naam, het adres, telefoonnummer en geslacht van de aanvrager.

Wanneer jij in onze accommodatie verblijft verwerken wij van jou als hoofdboeker jouw aanhef, voorletters, naam, adres, taal, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en indien van toepassing jouw abonnementsnummer. Van de overige gasten uit de boeking verwerken wij de naam, geboortedata en eventuele abonnementsnummers. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste verblijf.

Wanneer jij een (business)aanvraag doet voor een event verwerken wij de naam van jouw organisatie, geslacht, naam, adres, titel, functie, factuuradres, telefoonnummer en e-mail. Wanneer de aanvraag niet tot een overeenkomst komt, wordt de offerte na 1 jaar verwijderd. Wanneer wij wel tot een boeking komen, zullen wij deze gegevens 7 jaar na jouw boeking verwijderen.

Wanneer jij een reservering voor ons restaurant maakt verwerken wij jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Indien van toepassing verwerken wij ook dieetwensen. Deze gegevens verwijderen wij 2 weken na jouw aanvraag, tenzij jij in de afgelopen 2 jaar een abonnementhouder bent geweest, een ticketaankoop hebt gedaan in de afgelopen 4 dagen of op 1 van onze nieuwsbrieven staat ingeschreven.

Bij een aankoop van onze merchandise verwerken wij jouw naam, adres en e-mailadres. Wanneer jij een cadeaubon aanschaft verwerken wij daarnaast optioneel jouw geslacht om jou op de juiste manier aan te kunnen spreken. Wij bewaren de gegevens van jouw bestelling tot 7 jaar na jouw laatste aankoop in onze administratie voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij van jou als contactpersoon jouw naam, functieomschrijving, e-mail, telefoonnummer en eventuele fax. Daarnaast verwerken wij een eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, de sector en grootte van jouw bedrijf, factuuradres, website, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening kun jij die via het formulier op de website indienen. Wij zullen hiervoor jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Optioneel verwerken wij ook jouw geslacht om jou op de juiste manier aan te kunnen spreken. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en land waar jij bent gevestigd voor direct marketing en/of het verzenden van vacature-alerts. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden. Wanneer jij je aanmeldt voor de bestemmingsplan nieuwsbrief verwerken wij tevens jouw woonplaats.

Wanneer jij deelneemt aan een van onze winacties, dien jij jouw naam en e-mailadres achter te laten. Wij verwijderen deze gegevens na de sluitingsdatum van de winactie.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partij gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Voor verdere cookies die wij plaatsen verwijzen wij je naar ons cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht zoals die is geplaatst op Tripadvisor. Deze berichten worden geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, e-mail en telefoonnummer. Optioneel kun jij ook je adres en geslacht invoeren. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens, evenals jouw ip-adres, zichtbaar voor ons zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij 2 weken nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account als abonnementhouder verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele berichten. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert.

Wij maken, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in onze ruimtes. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

Wanneer wij een gasttevredenheidsonderzoek uitvoeren verwerken wij ten behoeve van dit onderzoek tot slot jouw geslacht, geboortedatum, adres en e-mailadres. Wij verwijderen deze gegevens zodra ons onderzoek is afgerond.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verzamelen via LeadElephant.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Als abonnementhouder kun jij zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@toverland.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?
Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende (beveiliging)maatregelen treffen.

Artikel 6: Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar privacy@toverland.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.