Privacyverklaring Toverland (App)

Toverland B.V. vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@toverland.nl.

 

Artikel 1                     Wie zijn wij?

 

Toverland B.V. is een Besloten Vennootschap, gevestigd te (5975 MR) Sevenum aan de Toverlaan 2. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14067923. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Via de Toverland app kun jij informatie, wachttijden, showtijden en openingstijden zien, evenals een parkplattegrond, met de mogelijkheid tot navigatie en een favorietenlijst maken.

 

Wij verwerken jouw naam, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om toegang tot onze app te kunnen verlenen. Met deze gegevens kun jij een account aanmaken, waardoor het gebruik van de app zoveel mogelijk voor jou wordt gepersonaliseerd. Hiervoor worden tevens gegevens van jouw device en een wachtwoord verwerkt. Het aanmaken van een account is niet verplicht voor het gebruik van de app.

 

Wanneer jij via de app tickets aanschaft, verwerken wij daarnaast jouw naam, e-mail en betalingsgegevens. Optioneel kun jij ook jouw postcode, land en geboortedatum invullen.

 

Op de plattegrond kun jij, wanneer jij jouw locatiegegevens inschakelt, zien waar in het park jij je op dat moment bevindt en zodanig naar jouw volgende bestemming in het park navigeren. Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, echter zal deze functie in dat geval niet volledig werkzaam zijn. Jouw locatie gegevens beperken zich tot de app en zullen in geen enkel geval door ons worden opgeslagen. Er kunnen, verbonden aan jouw locatiegegevens, ook push notificaties naar jou worden verzonden wanneer jij hier toestemming voor geeft.

 

Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden gebruiker van de app te maken.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Om onze app mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze app tracken met Google Analytics 4, Heatmaps en Clarity en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden. Deze diensten maakt gebruik van cookies.

 

Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieders, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en/of bedrijfsnaam en logo. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als gebruiker van de app verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw dashboard.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij jou kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@toverland.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en de app ontwikkelaar 51North. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

De data die wij opslaan, wordt binnen Europa opgeslagen. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, zullen wij zorgen voor passende beveilingsmaatregelen.

 

Artikel 6                                 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

 

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze app niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

 

Artikel 7                     Slotbepalingen

 

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar privacy@toverland.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.toverland.com/privacyverklaring-app