Algemene actievoorwaarden winacties en prijsvragen

Dit reglement is van toepassing op alle websites (hierna: de websites) die worden beheerd door Attractiepark Toverland B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Door deel te nemen aan acties en/of prijsvragen van Toverland en de websites, aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

  Algemene voorwaarden: 

  • Alle werknemers van Attractiepark Toverland B.V. en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen.
  • Voor elke prijsvraag dien je 16 jaar of ouder te zijn, danwel toestemming te hebben van je ouder of voogd, om deel te kunnen nemen.
  • De prijs die je wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
  • De prijs die je wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
  • Prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
  • Attractiepark Toverland kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
  • Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Toverland dit wenst kan zij deelnemers op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. Attractiepark Toverland zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, mits je hier toestemming voor hebt gegeven. 
  • Door mee te doen, geeft je toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief van Attractiepark Toverland.
  • Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
  • Attractiepark Toverland of aangesloten partners berichten de winnaars persoonlijk over hun prijs. 
  • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
  • Attractiepark Toverland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Attractiepark Toverland.
  • Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
  Deel deze pagina