Toverland verzamelt persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle services en diensten die door Toverland worden aangeboden en waarmee persoonsgegevens verzamelt worden. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en met welk doel. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Laatst aangepast: 21 mei 2021
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld. Bekijk ook onze cookieverklaring.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Attractiepark Toverland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14067923, gevestigd aan de Toverlaan 2 te Sevenum, bereikbaar op telefoonnummer 077-467 7050 en per mail op privacy@toverland.com.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Attractiepark Toverland verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen entreetickets in de webshop of het afsluiten van een abonnement;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld bijvoorbeeld via de website;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. Toverland verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;
 • Marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van informatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Toverland Websites en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
  • Profileringsdoeleinden. Daaronder valt onder andere het delen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te ontwikkelen, zodat wij de inhoud van onze websites, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en gedrag kunnen afstemmen.
  • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je jonger bent dan 16 jaar dan mag je alleen je persoonsgegevens aan ons verstrekken als je toestemming hebt van je ouder of voogd. We verzoeken je daarom om géén gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens

 

Bewaartermijn

Contact-, reserverings- en offerteformulieren op de website

 

Max. 3 jaar

Nieuwsbriefaanmeldingen

 

Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief

Parkonderzoek

 

Max. 3 jaar

Deelname (win)acties

 

Max. 6 maanden na afloop van actie

Persoonsgegevens bij aangaan overeenkomst (online ticket, abonnementhouder, reservering)

 

Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Persoonsgegevens bij sollicitatie

 

Max. 6 maanden

Jouw rechten
Als betrokkene heb je een aantal rechten, waaronder: Inzage, Rectificatie, Vergetelheid, Beperkingen, Bezwaar, Overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Tevens heb je als betrokkene het recht op indienen van een klacht inzake verwerking van de persoonsgegevens bij de autoriteit persoonsgegevens en/of rechter.

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Toverland vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Toverland. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op vergetelheid
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Toverland vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4.  Het recht op beperking van de verwerking
  Wil je niet langer dat jouw gegevens of een deel van jouw gegevens worden gebruikt door Toverland? Laat ons dit dan weten. Je gegevens blijven dan wel opgeslagen omdat deze voor het doel waarvoor ze verzameld zijn (nog) niet verwijderd kunnen worden. Wij zullen er geen verrichtingen meer mee uitvoeren.
 5. Het recht van bezwaar
  Wil jij niet dat Toverland jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
 6. Recht op overdraagbaarheid
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Toverland opgeslagen liggen voor een andere partij. Dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Toverland al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 7. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Toverland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Wanneer je gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten verzoeken we je contact op te nemen via privacy@toverland.com. Ter verificatie dienen wij de echtheid en geldigheid van je identiteit te verifiëren om vast te stellen dat je verzoek rechtmatig is. Hiervoor dienen wij mogelijk een identiteitsbewijs verificatie uit te voeren. Wij accepteren enkel een identiteit verificatie wanneer deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
 • Schrijf in de kopie dat deze voor Attractiepark Toverland is bedoeld.
 • Schrijf in de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met KopieID app
Een kopie van je legitimatiebewijs kun je met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo sta je niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. Je kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bezoekgegevens en Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Toverland als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Toverland nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door Toverland verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren en inspireren. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Profilering
Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat we bezoekers op andere sites relevante advertenties kunnen tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijg je als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij je eerder getoond gedrag op de website. Hiermee hopen we je nog beter te kunnen informeren over onze diensten en artikelen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

We hebben een samenwerking met CM.com, als service aanbieder voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde omgeving.

Beveiliging
We nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen (zoals een login- of wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsmaatregelen, etc.) om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies of onrechtmatig gebruik